۷ گام برای موفقیت در راه اندازی یک تولید پوشاک موفق - گام ششم

23 دی 1396

تجزیه و تحلیل داده ها و تنظیم استراتژی

ششمین گام مهمترین بخش برای بقای یک تولیدی پوشاک خواهد بود. تحلیل داده ها نه تنها در یک تولیدی پوشاک زنانه، بلکه از یک کسب و کار کوچک مانند یک سوپرمارکت گرفته تا کسب و کارهای بزرگ مانند کارخانه ها یا صنایع عظیم صنعتی برای بقای آن کسب و کار ضروری است. پس از معرفی ایجاد مدل قیمت گذاری در گام قبلی در اینجا تجزیه و تحلیل داده های تولید پوشاک را شرح خواهیم داد.

یک مدیر تولید پوشاک باید به دقت میزان تولید، میزان فروش، درصد رضایت مشتریان و تحرکات رقبای خود را زیر نظر داشته باشد تا بتواند بقای تولید پوشاک خود را تضمین نماید. میزان تولید باید بر حسب میزان تقاضا انجام شود زیرا در صنعت مد و تولید پوشاک بویژه صنعت تولید پوشاک زنانه تولید بیش از تقاضا به ضرر منتهی خواهد شد. همچنین داده های میزان فروش باید به دقت توسط قسمت فروش بررسی شود تا همواره اطلاعاتی از میزان خرید مشتریان ثابت و مشتریان جدید در دست باشد.

در دست داشتن جزئیات فروش مشتریان برای یک مدیر فروش اطلاعات حیاتی است. یک مدیر فروش موفق در یک تولید پوشاک مدیری است که با از دست دادن یا کم کار شدن یک مشتری بتواند حداقل دو مشتری جایگزین پیدا کند.

در نهایت مدیر تولید پوشاک باید به دقت رقبا و تحرکات آنها را زیر نظر داشته باشد تا با توجه به نیاز بازار و میزان فعالیت رقبا استراتژی مناسب را برای تولید و فروش به کار ببرد.

در بخش بعدی آخرین گام از این قسمت را معرفی خواهیم کرد.

دیدگاهی درباره این مطلب ثبت نشده است