مسائل پایداری با محیط زیست در تولیدی پوشاک ها

07 فروردین 1399

در مقاله قبل راجع به پوست بدن و این که با توجه به پوست بدنمان چه نوع لباسی باید انتخاب کنیم. در این مقاله می خواهیم مسائل پایداری و زیست محیطی صحبت کنیم.

تولید کنندگان پوشاک به این نتیجه رسیدند که صنعت نساجی و پوشاک به یک تحول کامل و فوری نیاز دارد. در چند سال گذشته نگرانی های زیادی در مورد مسائل زیست محیطی در صنعت نساجی و تولیدی پوشاک وجود داشته و بسیاری از شرکت ها و تولیدی پوشاک ها اقدام به برداشتن گام هایی در جهت پایداری کرده اند.

اما امروزه پایداری یک گزینه نیست که در صورت دلخواه آن را رعایت کنند، بلکه یک ضرورت همگانی است. ما در نقطه ای هستیم که پایداری*ارزش افزوده قرن 21 ام* تلقی می شود و صنعت نساجی و تولیدی پوشاک ها باید این امر را رعایت کنند. صنعت نساجی و تولیدی پوشاک ها نیاز به یک تحول کامل و فوری دارد که فناوری کلید این امر است. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها باید با تغییر در جهت پایداری و تحکیم تحول دیجیتالی که از قبل آغاز شده است دستخوش تغییر شوند و دوره گذار را پشت سر بگذارند که هر دو مدل سنتی و تکنولوژیکی با هم وجود داشته باشند. شرکت ها و تولیدی پوشاک هایی که این امر را رعایت نکنند خطر خارج شدن و حذف شدن از بازار را دارند.

هیچ بهانه ای وجود ندارد برای تولید کنندگان پوشاکی که نخواهند روش های پایدار را از طراحی گرفته تا تولید استفاده و رعایت کنند. تاثیر مثبت فرآیندهای تکنولوژیکی این امکان را دارد که صنعت نساجی را وارد دوره جدیدی کند. جایی که فرآیندهای آلایندگی قدیمی با جدید جایگزین شده است، باعث صرفه جویی در مصرف آب، مواد شیمیایی بدون افزایش محصول، کاهش پردازش بارها و مراقبت از سلامتی کارگران می شود.

برخی از شرکت ها و تولید کنندگان شروع به ایجاد یک محصول پایدار کرده اند اما این کافی نیست. صنعت نساجی هنوز ردپای محیطی و اجتماعی دارد. طبق اعلام سازمان ملل، صنعت نساجی و تولیدی پوشاک دومین صنعت آلوده کننده در کره زمین است.

علاوه بر این با توجه به این که سالانه 5 میلیارد جفت شلوار جین در سطح جهان تولید می شود و یک جفت تنها به طور متوسط 70 لیتر آب مصرف می کند، تولید نساجی ردپایی از محیط زیست ایجاد می کند که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است.

یکی از بزرگترین چالش ها، ادغام پایداری محیط زیست با رشد اقتصادی است.از طریق مشاغل ما می توانیم دنیا را متحول کنیم زیرا یک روش جدید برای انجام کار وجود دارد  که هدف نهایی صرفا سود مالی نیست.

چالش دیگر ادغام پایداری محیط زیست بدون افزایش هزینه ها است. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها در یک تحول کامل غوطه ور هستند که باید قیمت های رقابتی را حفظ کرده و با محصولاتی جذاب و راحت ادامه دهند. پایدار کردن شرکت ها و تولیدی پوشاک ها گران نیست اما نیاز به سرمایه گذاری دارد. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها مجبورند که هزینه اولیه خود را بپردازند اما بازدهی در مصرف آب، انرژی و مواد شیمیایی را دارند.

 در ادامه با موضوعاتی از این قبیل همراه شما خواهیم بود.

در مقاله قبل راجع به پوست بدن و این که با توجه به پوست بدنمان چه نوع لباسی باید انتخاب کنیم. در این مقاله می خواهیم مسائل پایداری و زیست محیطی صحبت کنیم.

تولید کنندگان پوشاک به این نتیجه رسیدند که صنعت نساجی و پوشاک به یک تحول کامل و فوری نیاز دارد. در چند سال گذشته نگرانی های زیادی در مورد مسائل زیست محیطی در صنعت نساجی و تولیدی پوشاک وجود داشته و بسیاری از شرکت ها و تولیدی پوشاک ها اقدام به برداشتن گام هایی در جهت پایداری کرده اند.

اما امروزه پایداری یک گزینه نیست که در صورت دلخواه آن را رعایت کنند، بلکه یک ضرورت همگانی است. ما در نقطه ای هستیم که پایداری*ارزش افزوده قرن 21 ام* تلقی می شود و صنعت نساجی و تولیدی پوشاک ها باید این امر را رعایت کنند. صنعت نساجی و تولیدی پوشاک ها نیاز به یک تحول کامل و فوری دارد که فناوری کلید این امر است. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها باید با تغییر در جهت پایداری و تحکیم تحول دیجیتالی که از قبل آغاز شده است دستخوش تغییر شوند و دوره گذار را پشت سر بگذارند که هر دو مدل سنتی و تکنولوژیکی با هم وجود داشته باشند. شرکت ها و تولیدی پوشاک هایی که این امر را رعایت نکنند خطر خارج شدن و حذف شدن از بازار را دارند.

هیچ بهانه ای وجود ندارد برای تولید کنندگان پوشاکی که نخواهند روش های پایدار را از طراحی گرفته تا تولید استفاده و رعایت کنند. تاثیر مثبت فرآیندهای تکنولوژیکی این امکان را دارد که صنعت نساجی را وارد دوره جدیدی کند. جایی که فرآیندهای آلایندگی قدیمی با جدید جایگزین شده است، باعث صرفه جویی در مصرف آب، مواد شیمیایی بدون افزایش محصول، کاهش پردازش بارها و مراقبت از سلامتی کارگران می شود.

برخی از شرکت ها و تولید کنندگان شروع به ایجاد یک محصول پایدار کرده اند اما این کافی نیست. صنعت نساجی هنوز ردپای محیطی و اجتماعی دارد. طبق اعلام سازمان ملل، صنعت نساجی و تولیدی پوشاک دومین صنعت آلوده کننده در کره زمین است.

علاوه بر این با توجه به این که سالانه 5 میلیارد جفت شلوار جین در سطح جهان تولید می شود و یک جفت تنها به طور متوسط 70 لیتر آب مصرف می کند، تولید نساجی ردپایی از محیط زیست ایجاد می کند که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است.

یکی از بزرگترین چالش ها، ادغام پایداری محیط زیست با رشد اقتصادی است.از طریق مشاغل ما می توانیم دنیا را متحول کنیم زیرا یک روش جدید برای انجام کار وجود دارد  که هدف نهایی صرفا سود مالی نیست.

چالش دیگر ادغام پایداری محیط زیست بدون افزایش هزینه ها است. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها در یک تحول کامل غوطه ور هستند که باید قیمت های رقابتی را حفظ کرده و با محصولاتی جذاب و راحت ادامه دهند. پایدار کردن شرکت ها و تولیدی پوشاک ها گران نیست اما نیاز به سرمایه گذاری دارد. شرکت ها و تولیدی پوشاک ها مجبورند که هزینه اولیه خود را بپردازند اما بازدهی در مصرف آب، انرژی و مواد شیمیایی را دارند.

 در ادامه با موضوعاتی از این قبیل همراه شما خواهیم بود.

دیدگاهی درباره این مطلب ثبت نشده است