خطرات پنهان در زنجیره منابع مد

08 آبان 1398

در مقاله قبل راجع به منابع پایدار مد در زندگی روزمره برای شما مطالبی را گردآوری کردیم و به نمایش گذاشتیم. در مقاله جدید راجع به این که چگونگه نقشه برداری زنجیره تامین می تواند خطرات پنهان در منابع مد را نشان دهد صحبت خواهیم کرد.

در ماه آگوست 32 شرکت تجاری و تولیدی پوشاک مد، پیمان خرده فروشی خیابانی، تعهدات در سطح گروهی و فردی را برای دستیابی به اهداف محور علمی در سه حوزه اصلی تغییر آب و هوا، تنوع زیستی و حمایت از اقیانوس را امضا کردند، تا از تاثیر محیط زیست این صنعت یعنی تولیدی پوشاک بکاهند.

از جمله اقدامات مشترک ذکر شده در این سند، نکته مهم در جهت شفافیت و پاسخگویی بیشتر در زنجیره تامین از جمله قابلیت ردیابی مواد و اثرات آن است. این در حالی صورت می گیرد که نگاه جهانیان به جنگل زدایی سریع آمازون متمرکز شده است و دام گاو برای پوست گاو که از آن چرم یک محصول فرعی کلیدی برای تولیدی پوشاک است، در حال حاضر عامل مهمی بوده است.

سطح پاک سازی جنگل این امر خطر را به وجود می آورد که زنجیره های عرضه مارک های مد تولیدی های پوشاک با ارتباط با عواقب ویرانگر زیست محیطی جنگل زدایی به دوباره به هم وصل شوند.

طغیان از رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان در پاسخ به پوشش اخیر و تمرکز بعدی روی شیوه های منابع یادآوری های به موقع این است که چرا دانش صمیمی از زنجیره های عرضه دیگر برای   مارک های مد تولیدی های پوشاک خوب نیست. یک تولیدی پوشاک بدون ردیابی نمی تواند به روشی معنی دار به به پایداری بپردازد. در این جا این سوال پیش می آید که تولیدی های پوشاک اگر متوجه نباشند که تاثیرات محصولات آن ها از کجاست، چگونه می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند یا به روش هدف مند اقدام کنند؟

قابلیت ردیابی زنجیره تامین مفهوم جدیدی نیست، اما یکی از مواردی است که طی یک دهه گذشته در تمام صنایع، نه فقط مد و تولیدی پوشاک به طور پیوسته از اهمیت برخوردار شده است. با این وجود پیچیدگی زنجیره های عرضه مد و مجموعه چالش های پایداری با صنعت تولیدی پوشاک به این معنی است که دستیابی به هر قدم در طول مسیر برای هر محصول کار ساده ای نیست.

بخش های نرم و چرمی پروفین ها در تولیدی های پوشاک به لطف شبکه آزمایشگاه های خود در سراسر جهان و یک سرویس خدماتی که شامل یک سرویس نقشه برداری زنجیره تامین است در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند که مدیریت نقشه برداری زنجیره تامین جهانی یورو فینز را بر عهده دارد. همه این موارد ذکر شده مارک های تولیدی های پوشاک را نه تنها برای انجام اقدامات مثبت بلکه برای پاسخگویی  در موقعیت قدرت قرار می دهد.

با این حال فقط به تصویر نام تجاری یا یک ضرورت مصرف کننده محور برای پرداختن به تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی تولیدی پوشاک و صنعت مد مربوط نمی شود. زنجیره های عرضه به صورت عمودی یک پارچه می توانند راندمان خود را ارائه دهند. از طریق درک بهتر زنجیره تامین و در برخی موارد با کاهش اندازه آن تولیدی های پوشاک می توانند درصد بهتری از خرید را به دست آورند و با این کار نه تنها قیمت های بهتری را تحقق بخشند بلکه بر کیفیت، اخلاق و مسائل زیست محیطی نیز تاثیر بگذارند.

هنگامی که یک مارک و برند تولیدی پوشاک درک خوبی از زنجیره تامین مواد خود انجام دهد می توانند نقاط مهم ریسک و مناطقی را برای تمرکز شناسایی کنند. مانند تمرکز فعلی در مورد جنگل زدایی آمازون...

در ادامه همراه شما خواهیم بود . مطالب جدیدی را برای شما عرضه خواهیم کرد.

دیدگاهی درباره این مطلب ثبت نشده است

پروفایل سبد خرید خانه خرید عمده وبلاگ