منابع پایدار مد

05 آبان 1398

در مقاله قبل دیدیم که آب و هوا نیز به صنعت پوشاک و نساجی پاسخ می دهد و به نوبه خود در این روند تاثیر گذار خواهد بود. در این مقاله می خواهیم ببینیم که مد جدید چگونه دارای منابع پایدار هستند.

منابع پایدار به سرعت در اولولیت تولیدی های پوشاک قرار می گیرد. بررسی مدیران منابع، اهداف بلند پروازانه را آشکار می کند و تحول مورد نیاز را برجسته می کند. تهیه منابع پایدار در مقیاس، دغدغه اصلی امروز صنعت مد و تولیدی پوشاک شده است. نظر سنجی MCKINSEY2019*(CPO)مدیر ارشد خرید نشان می دهد که پایداری اجتماعی و زیست محیطی برای تولیدی های پوشاک به عنوان اولویت اصلی تبدیل شده است، درست همانطور که این موضوع برای مصرف کنندگان و دولت ها به یک موضوع مهم تبدیل شده است.

این بررسی چشم انداز 64 مدیر منابع شرکت کننده را نشان می دهد که در کنار یکدیگر مسئول کل ارزش منابع بیش از 100 میلیارد دلار می باشند.اکثر آن ها گزارش می دهند که منابع مسئول و پایدار در حال حاضر اولویت اصلی در دستور کار تولیدی های پوشاک است.

همانطور که از این نظر سنجی به عمل می آید، تولیدی های پوشاک در اقدامات بهبود مانند دیجیتالی کردن فرآیندهای منبع تامین، ادغام پایگاه های تامین کننده و فرآیند کارایی شرکت ها فوریت واقعی را مشاهده می کنند. به عنوان مثال، سهم محصولات تولیدی پوشاک حاوی مواد پایدار امروزه پایین است. اما اکثر مدیران تولیدی های پوشاک امید وارد هستند که تا سال 2025 حداقل نیمی از کالاهای خود را به کالاهای منبع پایدار تبدیل کنند. پایداری اجتماعی و زیست محیطی نیز در روابط تامین کننده اهمیت بسیار بیشتری را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش مشخص شده است که در صورت تحقق این انتظارات جسورانه، بیشتر تولیدی های پوشاک باید شیوه های جاری را به طرز چشمگیری تغییر دهند. در واقع صنعت تولیدی پوشاک، فاقد یک زبان مشترک در زمینه منابع پایدار است. اما این یافته ها بدون تردید باعث می شود تامین منابع پایدار در 5 سال آينده برای تولیدی های پوشاک ضروری باشد واین که تقاضای مصرف کننده برای مد پایدار به سرعت در حال رشد است. با این حال فشار حاشیه ها باعث می شوند که تولیدی های پوشاک باعث افزایش کارایی فرآیندهای تولید و پایان محصول نهایی شوند.

همانطور که بررسی ها نشان می هد، مدیران تولیدی های پوشاک هیچ تضادی بین این ضرورت و محرک پایداری نمی بینند.

بررسی های تولیدی پوشاک ها نشان می دهد که تاثیر تنش تجاری&تجارت 2.0& را نشان می دهد که ناشی از جنگ تجاری ایالات متحده و چین است. محیط تجارت چالش برانگیز تاثیر زیادی در توسعه هزینه های تامین چن سال جاری را دارد. برای تولیدی های پوشاک مد مستقر در ایالات متحده، تنش های تجاری نیز تغییرسرعت از چین را تسریع می کند، زیرا بیش از نیمی از مدیران آمریکای شمالی که مورد بررسی قرار گرفتند قصد داشتند تا سال آینده      ارزش منابع خود را از چین با بیش از ده درصد کاهش دهند. تولیدی پوشاک های  بنگلادش و ویتنام بزرگترین ذینفعان این تغییر از چین خواهند بود. این پیشرفت ها یادآوری است که تولیدی های پوشاک باید در پایداری ضمن پیمایش در یک محیط بی ثبات و با سرعت در حال تغییر پیشرفت کنند.

در سال های پیش رو، تولیدی های پوشاک باید یک برنامه پایداری را شکل دهند که هم ضرورت های اجتماعی هم محیط زیست را برطرف کند.

در ادامه با موضوعات جدید همراه شما خواهیم بود.

دیدگاهی درباره این مطلب ثبت نشده است

پروفایل سبد خرید خانه خرید عمده وبلاگ